Presenation Master – Charizmatická prezentácia

Najdôležitejším nástrojom charizmatickej prezentácie ste práve Vy!

Naučte sa, ako naraz pracovať s vlastným prejavom tak, aby podporovala obsah a esenciu odkazu prezentácie a zároveň vyhodnocovať signály a mieru záujmu publika. Získate tak schopnosť upútať, presvedčiť, zapôsobiť a získať si hľadisko, pretože len vtedy sa stávame víťazmi.

Často sa stáva, že prezentátori venujú 100 % úsilia obsahovej a kvantitatívnej stránke dát, sústrediac sa na odovzdanie čo najviac poznatkov, vedomostí, informácií atď. Vynechávajú otázku dojmu, ktorý naozaj túžia zanechať. Zabúdajú , že najpodstatnejším nástrojom pri prezentácii sú práve oni sami a ich publikum.

Nezostáva im energia na kľúčové kvality ako presvedčivosť, získanie si publika alebo odovzdanie kľúčovej myšlienky v pravom slova zmysle.

Počas každej prezentácie sme hodnotení nielen za to, čo hovoríme, ale i za to,  ako hovoríme. Základom je preto sebaistota, presvedčivosť, autentickosť a schopnosť vnímania seba samého. Zároveň je však potrebné vnímať aj reakcie, postoje, signály poslucháčov a podľa nich efektívne regulovať náš prejav.

Obsah hlavných častí:

I. časť: Tvorba, príprava štruktúry efektívnej prezentácie na základe cieľovej skupiny, práca s kľúčovými témami a odkazmi.

II. časť: Tréning charizmatickej prezentácie-ako vystupovať pred publikom , ako zaujať, ako zladiť oblečenie s obsahom prezentácie, práca s trémou.

III. časť: Rétorika a presvedčivosť prezentácie – tréning zvládania námietok, vedenie diskusie a práca s publikom.

Naučíme Vás:
– aké sú zásady pri príprave pútavej prezentácie
– ako pripraviť obsah tak aby zaujala poslucháčov
– aké sú metódy a princípy a formy prezentácie
– ako pracovať s trémou a strachom
– ako autenticky sa prejaviť
– ako zjednotiť gestá a postoje
– ako pracovať s frázovaním hovorenej reči
– ako pracovať s vlastnou neverbalitou a priestorom
– ako pracovať s publikom
– ako pozorovať a vyhodnocovať signály publika pri prezentovaní
– ako pracovať s námietkami a nesúhlasom

Školenie je zážitkové, poskytuje komplexné vybavenie účastníka od prípravy až po samotnú prezentáciu. Moduly sú koncipované tak, aby každý účastník si prakticky vyskúšal všetky zložky – od prípravy až po samotnú prezentáciu.

Termíny otvorených školení:
– 23. – 24. 04. 2019
– 25. – 26. 04. 2019
– 6. – 7. 05. 2019
– 10. – 11. 06. 2019
– 12. – 13. 06. 2019
– 17. – 18. 06. 2019
– 24. – 25. 06. 2019
– 26. – 27. 06. 2019

Termín prihlášok: najneskôr do 14 dní pred začatím školenia na tibor@kocsis.sk

Počet účastníkov: 7 až 10 osôb na jedno školenie

Účastnícky poplatok: 320 EUR na osobu

Zľavy: V prípade realizácie školenia vo vlastných priestoroch záujemcu bude z účastníckeho poplatku poskytnutá zľava vo výške 50 EUR/ účastník


Zdieľajte stránku:

Referencie