Metódy

Vytvoril som vlastné princípy tzv. osobného riadenia, ktoré sú fúziou skúseností z riadenia rôznych typov výkonov. Sú založené na fungujúcich princípoch z manažérskej praxe, vrcholového tanečného športu, ako aj na nižšie uvedených technikách:


Referencie