„Siahni na svoj potenciál“

Na úvod

Prejav prezrádza Vaše myšlienky, zámery, silu i talent. Spoznajte sa a naučte sa vedome prejavovať tak, aby ste získali náskok v komunikácii s ostatnými.

V mojich vzdelávacích programoch prepájam princípy biznisu a neverbálnej komunikácie. Cieľom je prehĺbiť Vašu sebadôveru vo všetkých zručnostiach, ktoré potrebujú profesie, kde je využitý ľudský kontakt.

#

Tibor Kocsis

#

Biznis

#

Prejav

#

Zážitok

Ponuka

Ponúkané vzdelávacie programy sú založené na koncepte Unique Soft & Hard Skills Fusion. Prehlbujú mäkké zručnosti (soft skills), trénujú tvrdé zručnosti (hard skills) a vedú k uvedomeniu si unikátneho talentu. Venujem v nich maximálnu pozornosť poznaniu vlastného prejavu, jeho intenzity a rozvoju autentického sebavyjadrenia.
#

Kto som

Vyše dvadsať rokov sa v mojom profesijnom živote venujem dvom na prvý pohľad odlišným oblastiam: obchodu a tanečnému športu.

Tieto dva svety som spoznal natoľko, že som v nich našiel spoločné princípy a vytvoril som podľa nich vzdelávacie programy. Tak môžem svoje znalosti uplatňovať a zdieľať s ostatnými.

Svoje skúsenosti som doplnil niekoľkoročným štúdiom v medzinárodných programoch ako Laban / Bartenieff a Somatic Studies International, Tanečná a pohybová terapia TANTER PRAHA či Certifikát biznis koučingu.

vyškolených
firiem

preškolených
ľudí

zrealizovaných
školení

rokov
skúseností

Ako pracujem?

Najcennejším kapitálom človeka je on sám. Záleží na sile túžby a motivácie, do akej miery chce vlastné talenty skvalitňovať tak, aby ho naplno vyjadrili, podporovali pri dosahovaní svojich cieľov.

Podstatou mojich školení je zážitok. Ponúkam individuálne riešenia podľa konkrétneho zadania v oblasti tréningov, koučingu a HR poradenstva. Venujem sa jednotlivcom, ako i skupinám. Výsledky sa prejavia v celom spektre zručností. Tak „soft“, „hard“, ako i „unique“ zručností. Pozitívne zmeny, ktoré vychádzajú z uvedomenia si seba samého, pocíti jednotlivec a zároveň celá firma.

To všetko sa odrazí v lepších individuálnych a firemných výsledkoch, ako i v medziľudských vzťahoch a kultúre celej spoločnosti. Keďže mi na výsledku záleží, ostávam s jednotlivcom, firmou v spojení aj po ukončení tréningu a sledujem pozitívne zmeny, pri ktorých som aj naďalej sprievodcom.

Metódy Piliere v mojej práci

Referencie