Piliere

Formovaním  vlastného životného poslania sa moja profesia posunula z manažérskej pozície do role lektora, kouča a poradcu. Mám chuť pomáhať, otvárať oči, inšpirovať. Mojím osobným poslaním je kultivovať firemnú klímu a kultúru spoločnosti aj spôsoby v komunikácii vo firmách.

Keď sa naučíte vedome vnímať, zapájať a zjednotiť mozog i telo a rozumieť tomu, ako spolu fungujú, začnete vnímať inou optikou – prizmou. A to nie len seba, ale i ostatných. To pomáha firmám aj jednotlivcom otvárať nové obzory a stať sa úspešnejšími. Spoznajte sa a siahnite na svoj potenciál.

1

Pohyb

Prečo je treba rozumieť pohybu? Je nefalšovateľný. Vyjadruje nás veľmi hodnoverne a úprimne. Navyše je bohatší a farebnejší než verbálny slovník. V porovnaní so slovom je autentickejší a úprimnejší.

2

Unique Soft Skills

Keď sa naučíme na seba a okolie pozerať inou prizmou, odrazu zistíme, že sme objavili niečo unikátne – jedinečné, čo má každý v sebe – náš unique skill. Pracoval som s mnohými ľuďmi, ktorí vďaka schopnosti vnímať seba novou optikou rozpoznali svoje jedinečné zručnosti a stali sa tak úspešnejšími.

3

Prizma – štiepenie svetelných lúčov

Prirovnal by som to k slnečnému svetlu, ktoré je vďaka svojej špecifickej vlnovej dĺžke viditeľné ľudským okom. Rôzne vlnové dĺžky viditeľného svetla mozog interpretuje ako farby.

Keď slnečné svetlo dopadne na sklený hranol, rozštiepi sa na celé spektrum farieb a odrazu namiesto bielej farby dopadajúceho svetla vidíme farebnú dúhu.

Prečo práve vizuálne vnímanie? Šírenie svetla je veľmi rýchle, okom prechádza najviac vnemov. Oko je najväčší snímač informácií. Najväčší tok informácií prúdi cez obraz.

4

Úspech

Pre každého však znamená úspech niečo iné, či už sú to peniaze, získaná pozícia, ocenenie, alebo len drobné veci ako vypestovanie vlastnej úrody v malej záhradke. Úspech je čisto subjektívne vnímanie, je to výsledok cieleného snaženia a jeho prejavom je spokojnosť a sebarealizácia. Každý, kto vďaka vnímaniu novou prizmou objaví v sebe svoj talent (unique skill) a zapojí do toho svoje cielené úsilie, je na úspech predurčený.


Referencie