LMA (Laban Movement Analysis), zakladateľ Rudolf Laban

Vedecky vypracovaný multidisciplinárny prístup pochopenia ľudského pohybu. Zahrňuje poznatky z anatómie, psychológie, kineziológie a ďalších odborov. LMA je jedným z najčastejšie používaných profesionálnych systémov analýzy a chápania ľudského pohybu. Uplatnenie nachádza v oblasti leadership-u, manažmentu, obchodu, personalistiky a všade tam, kde je potrebný ľudský kontakt a komunikácia.


Zdieľajte stránku:

Referencie