Mentálne mapy (Memotechnika – mentálne mapovanie), zakladateľ konceptu Tony Buzan

Vysokoúčinná analytická technika, ktorá sa používa hlavne pri riešení problémov, pri učení a v osobnom rozvoji.

Ide o individuálne grafické spracovanie špecifickej témy, kedy sa znázornia hlavné aspekty a dimenzie problému, ich vzájomné väzby a súvislosti. Základné princípy vychádzajú z poznatkov z neuropsychológie a kognitívnej psychológie.

Myšlienkové mapy podporujú všetky funkcie mozgu, spájajú izolované informácie a zbavia ľudí mentálneho neporiadku.


Zdieľajte stránku:

Referencie