MPA (Movement Pattern Analysis), zakladateľ Warren Lamb

Jedinečný a komplexný systém na posudzovanie jedinca a jeho základnej motivácie v rozhodovacích procesoch, založený na disciplinovaných analýzach neverbálneho správania. Používa sa v oblastiach: leadership, vyjednávanie a predaj, personalistika, kariérne poradenstvo, talent managemant, assessment centrá. Nadnárodné korporácie využívajú MPA Profile pri obsadzovaní kľúčových a strategických pozícií.


Zdieľajte stránku:

Referencie