Raketový Model - Vedenie vysoko výkonných tímov, certifikovaný program od Gordona Curphyho

Raketový model je medzinárodne uznávaná odborná metóda, postavená na tridsiatich rokoch odborného výskumu, najnovších poznatkoch moderného leadership-u a reálnych potrebách firiem, pracovných tímov a manažérov. Je to spôsob, ako rozmýšľať nad tímovou prácou a zároveň sada konkrétnych nástrojov na jej zlepšenie. Model možno využiť na analýzu tímu, ako aj na zvýšenie tímovej motivácie a výkonu. 


Zdieľajte stránku:

Referencie