Pohyb

Prečo je treba rozumieť pohybu? Je nefalšovateľný. Vyjadruje nás veľmi hodnoverne a úprimne. Navyše je bohatší a farebnejší než verbálny slovník. V porovnaní so slovom je autentickejší a úprimnejší.


Zdieľajte stránku:

Referencie