Prizma – štiepenie svetelných lúčov

Prirovnal by som to k slnečnému svetlu, ktoré je vďaka svojej špecifickej vlnovej dĺžke

viditeľné ľudským okom. Rôzne vlnové dĺžky viditeľného svetla mozog interpretuje ako farby.

Keď slnečné svetlo dopadne na sklený hranol, rozštiepi sa na celé spektrum farieb a odrazu namiesto bielej farby dopadajúceho svetla vidíme farebnú dúhu.

Prečo práve vizuálne vnímanie? Šírenie svetla je veľmi rýchle, okom prechádza najviac vnemov. Oko je najväčší snímač informácií. Najväčší tok informácií prúdi cez obraz.


Zdieľajte stránku:

Referencie