Úspech

Pre každého však znamená úspech niečo iné, či už sú to peniaze, získaná pozícia, ocenenie, alebo len drobné veci ako vypestovanie vlastnej úrody v malej záhradke. Úspech je čisto subjektívne vnímanie, je to výsledok cieleného snaženia a jeho prejavom je spokojnosť a sebarealizácia. Každý, kto vďaka vnímaniu novou prizmou objaví v sebe svoj talent (unique skill) a zapojí do toho svoje cielené úsilie, je na úspech predurčený.


Zdieľajte stránku:

Referencie