Biznis etiketa

Vo formálnom pracovnom styku existujú pravidlá, ktoré vytvárajú rámec správania. Spoznajte tieto pravidlá a naučte sa podľa nich vystupovať.

Rozvoj profesionálneho vystupovania a imidžu v pracovnej sfére

Vo formálnom styku existujú pravidlá, ktoré vytvárajú rámec správania určitej spoločnosti. Taktiež nosným pilierom vyspelej firemnej kultúry je dodržiavanie základných pravidiel spoločenskej etikety. Tieto pravidlá nosia v sebe aj hodnoty a poslanie inštitúcie alebo danej spoločnosti.

Znalosť pravidiel skvalitňuje medziľudské vzťahy, zbrusuje ostré hrany, umožňuje prirodzené správanie.  Jej výsledkom je presvedčivosť a prirodzená autorita. Pokiaľ ovládame pravidlá, môžeme živo konverzovať a naše správanie pôsobí odľahčene i uvoľnene. Takto zvládame rôzne vnútrofiremné alebo vysoko reprezentatívne spoločenské udalosti v pracovnom styku s ľahkosťou.

Profesionálne vystupovanie v pracovnom styku je jednoznačným dôkazom spoločenskej obratnosti. 

Naučíme Vás:

 • ako využívať princíp prednosti a významnosti
 • aké sú spoločenské formality v pracovnom styku
 • ako prebieha zoznamovanie, predstavovanie a oslovovanie, typy spoločenskej konverzácie
 • ako viesť porady a konferencie mimo organizácie
 • aké sú spoločenské pravidlá na mimo firemných biznis aktivitách či akciách VIP
 • ako úspešne zvládnuť obedy, večere, recepcie, koktail party, plesy (pravidlá obliekania, pozývania, platenie, zasadací poriadok, čítanie pozvánok, dress code rôznych typov udalostí)
 • ako na dary, formy prezentov a ich vhodné odovzdávanie

Počas tréningu získate rutinu:

 • ako využívať oblečenie ako náznak kompetentnosti
 • ako oblečením vystihnúť a podporiť profil a pozíciu spoločnosti
 • ako vybudovať šatník profesionála
 • ako využívať profesionálny imidž ako nepriamy faktor zvyšujúci hodnotu produktov

Zdieľajte stránku:

Referencie