Budovanie a efektívne riadenie tímu

Raketový model budovania vysoko výkonných tímov -THE ROCKET MODEL ©

Pracovný tím tvorí zmes rôznych osobností a ich misia, talenty, kapacita, miera angažovanosti a otvorenosti k vzájomnej spolupráci tvoria základné piliere kvalitných výkonov.

Prekážky tímovej spolupráce najčastejšie tvoria: nezladená misia, slabá kohézia, nízka úroveň konštruktívnej komunikácie, nejednotnosť postupov, neschopnosť integrovať silných jedincov do harmonicky fungujúceho tímu alebo nejasná hierarchia priorít, zahmlená misia či slabá morálka.

Tréning Váš tím prevedie praktickou a kreatívnou cestou budovania vysokých efektívne fungujúcich tímov, nastaví kľúčové piliere fungovania a poskytne užitočné riešenia na zvýšenie kvality podávaných výkonov. Naučí ako viesť konštruktívny a rámcovaný dialóg pri riešení náročných situácií a nastavení potrebných procesov v tíme.

Naučíme Vás ako:
• konštruktívne analyzovať situáciu v tíme
• komunikovať a pracovať s postojom jednotlivých hráčov
• analyzovať situáciu, postoje a stotožnenie s cieľmi
• nastaviť komunikačné pravidlá, normy tímu
• pracovať sa talentom, zručnosťami
• podporovať angažovanosť a motiváciu
• definovať nástroje, potreby k výkonu
• pracovať s morálkou tímu, konfliktmi
• správne definovať a hodnotiť výkony

Tréning je koncipovaný na základe poznatkov získaných zo štúdií Grordona Curphyho THE ROCKET MODEL ©

Termíny otvorených školení v Bratislave:

  • 11-12.04.2023
  • 13-14.04.2023
  • 04-05.05.2023
  • 09-10.05.2023
  • 11-12.05.2023
  • 18-19.05.2023

Termín prihlášok: najneskôr do 14 dní pred začatím školenia na tibor@tkocsis.com

Počet účastníkov: školenie sa otvorí pri minimálnom počte 7 prihlásených účastníkov. Maximálny počet v skupine je 10 osôb pre zachovanie zážitkového charakteru školenia.

Účastnícky poplatok: 350 EUR na osobu

Zľavy: V prípade realizácie školenia vo vlastných priestoroch záujemcov bude z účastníckeho poplatku poskytnutá zľava vo výške 50 EUR/ účastník. Minimálny počet je 8 osôb.


Zdieľajte stránku:

Referencie