Komunikačná typológia a kreatívne komunikačné techniky

Problém komunikácie nespočíva ani tak v odlišnosti  komunikácie nášho partnera , ale v tom ako s fenoménom odlišnosti dokážeme zaobchádzať.

Komunikácia tvorí 85% nášho života. Stupeň vyspelosti komunikácie výrazne vplýva na firemnú klímu a kvalitu života v organizácii. Určuje celkovú atmosféru na pracovisku, ovplyvňuje  výkon a motiváciu zamestnancov. Zvýšený pracovný rytmus a dynamika dejov, zmien vo firme často dostávajú zamestnanca do náročných situácií. Niektoré situácie vyžadujú operatívne riešenia a reakcie.

Stáva sa, že v snahe rýchlo riešiť veci sa zvyšuje napätie, trpí kvalita komunikácie a pracovných vzťahov. Tento zážitkový workshop Vám poskytne kreatívne návody na zvládanie náročnejších situácií v komunikácii.

Formou zážitkového školenia vás naučíme ako zvládať náročné situácie v komunikácii preskúmaním oblastí:

 • Základná typológia DISC v komunikácii
  • Charakteristické črty a poznávacie znaky jednotlivých typov
  • Silné a slabé stránky jednotlivých typov
  • Práca s postojom jednotlivých typov počas:
   • vytvárania dohôd,
   • plnenia očakávaných úloh,
   • zavádzania zmien,
   • tvorby projektov.
 • Ako poskytnúť výsledkovo orientovanú spätnú väzbu
 • Ako vytvárať zhody pri odlišnosti názorov, stanovísk
 • Ktoré komunikačné role najčastejšie naštrbujú kvalitu komunikácie a vzťahy
 • Ako pracovať so zmenou postoja počas náročných situácií
 • Ako vytvárať zhody pri odlišnosti názorov, stanovísk

Termíny otvorených školení v Bratislave:

 • 15-16.03.2023
 • 20-21.03.2023
 • 22-23.03.2023
 • 18-19.04.2023
 • 20-21.04.2023
 • 24-25.04.2023
 • 25-26.05.2023

Termín prihlášok: najneskôr do 14 dní pred začatím školenia na tibor@tkocsis.com

Počet účastníkov: školenie sa otvorí pri minimálnom počte 7 prihlásených účastníkov. Maximálny počet v skupine je 10 osôb pre zachovanie zážitkového charakteru školenia.

Účastnícky poplatok: 350 EUR na osobu

Zľavy: V prípade realizácie školenia vo vlastných priestoroch záujemcov bude z účastníckeho poplatku poskytnutá zľava vo výške 50 EUR/ účastník. Minimálny počet je 8 osôb.


Zdieľajte stránku:

Referencie