Motivačné prejavy – na konkrétnu tému

Motivačné prejavy je možné využiť ako „úvod“ do konferencií, celofiremných meetingov či špecifických porád, ktoré sa nesú v konkrétnej téme – odkaze, pre ktorého zdieľanie sa realizujú.

Prejav na vopred dohodnutú tému (napr. leadership) prednesiem ako externý rečník – motivátor.


Zdieľajte stránku:

Referencie