Otvorené školenia

Riadenie projektu v praxi

Cieľom zážitkového školenia je poskytnúť riadiacim pracovníkom manažérsku výbavu na riadenie projektov tak aby dokázali riešiť:

– prípravné
– organizačné
– koordinačné
– plánovacie
– koncepčné
– personálne
– konfliktné a iné rutinné situácie pri manažovaní projektov.

Školenie je realizované formou tréningu kde účastníci absolvujú celý priebeh riadenia projektu – od stanovení cieľov, jasného definovania stratégie pre dosiahnutie cieľa, stanovenia časového rámca termínov prác, koordinácie práce jednotlivých členov, prezentácia očakávaní, predvídania možných prekážok realizovateľnosti, stanovenie kľúčových parametrov hodnotenia, stanovenie systému priebežnej kontroly až po výslednú hodnotiacu správu a poskytovanie spätnej väzby ku kvalite výkonu jednotlivých členov realizačného tímu.

Školenie poskytuje aj základy mentoringu ako stratégiu rozvoja pomoci, aby riadiaci manažér bol schopný metodicky odovzdávať svoje skúsenosti, odborné znalosti svojim podriadeným. Pomáha to kvalitnejšie skoordinovať celý projektový cyklus. Naučí základy práce s odlišnými postojmi a talentmi tak, aby dokázal odborne aj osobnostne ovplyvňovať výkon členov tímu.

Termíny:

– 23-24/05/2018
– 28-29/05/2018
– 30-31/05/2018
– 14-15/06/2018
– 25-26/06/2018
– 27-28/06/2018
– 17-18/09/2018
– 18.19/09/2018
– 25-26/09/2018
– 16-17/10/2018
– 30.31/10/2018

Termín prihlášok: najneskôr do 14 dní pred začatím školenia na tibor@kocsis.sk

Počet účastníkov: 7 až 10 osôb na jedno školenie

Účastnícky poplatok: 320 EUR na osobu

Zľavy: V prípade realizácie školenia vo vlastných priestoroch záujemcu bude z účastníckeho poplatku poskytnutá zľava vo výške 50 EUR/ účastník


Zdieľajte stránku:

Referencie