Príprava na mimoriadnu príležitosť - charizmatická prezentácia a rétorika

Tento program je určený pre tých, ktorých v profesionálnom živote čaká mimoriadne náročná prezentácia, ktorá môže významne ovplyvniť ich ďalšiu kariéru, získanie významných, strategických, možno medzinárodných partnerov či klientov. Podľa náročnosti vplyvu, veľkosti publika, dôležitosti pre spoločnosť pripravím jedinca ako vystupovať, vhodne sa obliecť, úspešne prezentovať, aby v momente, keď nastane daná príležitosť, trénovaný dokázal vystupovať a prezentovať presvedčivo, profesionálne a s primeranou dávkou sebavedomia.


Zdieľajte stránku:

Referencie