Somatický koučing – terapia

Psychoterapeutické využitie pohybu a tanca v somatickom koučingu, ktoré umožňuje kreatívne zapojenie klienta do procesu. Neverbálne prejavy vytvárajú osobitnú „choreografiu“ daného klienta a odrážajú jeho aktuálne prežívanie a skúsenosti s vonkajším svetom. Takáto expresívna terapia sa uskutočňuje výlučne psychologickými prostriedkami komunikačnej a vzťahovej povahy. Jej základom je vedomá, zámerná, štruktúrovaná a vedecky podložená interakcia medzi terapeutom a klientom. Terapia pomôže klientom sa spoznať a nadobudnúť potrebnú vnútornú rovnováhu.


Zdieľajte stránku:

Referencie