Stratégia úspešného vyjednávania

Naučte sa strategicky vyjednávať a premýšľať v 3D formáte

Profesionálny vyjednávač disponuje  schopnosťou vyvárať dohody aj v takých situáciách, kde názory dvoch strán sa diametrálne líšia. Je dôležité aby sa rýchlo orientoval v bludisku komunikácie, disponoval vnútornou flexibilitou,  dokázal rýchlo odhadnúť úmysly druhých a predvídať ako doviesť vyjednávanie do zdarného konca. Dokáže aplikovať takú stratégiu, ktorou je možné zvrátiť vážny konflikt alebo nezhodu, navyše dokáže vybudovať kvalitný vzťah aj s náročným alebo komplikovaným klientom.

Kreatívne riešenie vám poskytne komplexnejšiu výbavu na vyjednávanie. Rozvinie intuitívne rozhodovanie pri použití taktiky,  či vyjednávanie zamerať na produkt alebo vzťah, kedy klient potrebuje racionálne a emocionálne benefity;  uprednostňuje  faktické alebo citové rozhodovanie.

Tréning Vás naučí:

 • techniku účinnej stratégie 3D a alternatívnych scenárov pomocou mentálnych máp, ktorú neskôr dokážete zautomatizovať bez náročnej prípravy
 • rozvoj rétoriky pri komunikácii hodnôt, kvalít predmetu vyjednávania, výhod pre klienta
 • základné odlišnosti medzi vyjednávaním s interným a externým klientom
 • ako pracovať s benefitmi produktov a služieb tak, aby nevyhnutne nedochádzalo k zníženiu cien a devalvácii značky
 • základné pravidlá čítania neverbálnych signálov – základná typológia postoja komunikačného partnera
 • komunikácia s náročným klientom, práca s námietkami a argumentácia
 • ako zvrátiť konflikt a ako pracovať s manipuláciou

Získate rutinu ako zapracovať do stratégie vyjednávania:

 • Taktiku stanovenia si limitov, ako a za kých okolností posúvať limity.
 • Očakávané námietky a typy argumentácie podľa hodnotovej orientácie klienta.
 • Predpokladané postoje klienta, očakávania; nájsť synergie so stratégiou firmy protistrany.
 • Zapracovať potenciálne výsledky vyjednávania a ako reagovať v jednotlivých situáciách tak, aby vyjednávanie skončilo čo v čo najviac počte prípadov Win-Win.

Lepšie vyzbrojený možnými argumentami, taktikou a rétorikou sa Vám zvýši šanca na výhru pri vyjednávaní o 50%.

Termíny otvorených školení v Bratislave:

 • 11-12.05.2023
 • 16-17.05.2023
 • 23-24.05.2023
 • 30-31.05.2023

Termín prihlášok: najneskôr do 14 dní pred začatím školenia na tibor@tkocsis.com

Počet účastníkov: školenie sa otvorí pri minimálnom počte 7 prihlásených účastníkov. Maximálny počet v skupine je 10 osôb pre zachovanie zážitkového charakteru školenia.

Účastnícky poplatok: 350 EUR na osobu

Zľavy: V prípade realizácie školenia vo vlastných priestoroch záujemcov bude z účastníckeho poplatku poskytnutá zľava vo výške 50 EUR/ účastník. Minimálny počet je 8 osôb.


Zdieľajte stránku:

Referencie