3D strategické vyjednávanie

Naučte sa strategicky vyjednávať a premýšľať v 3D formáte pomocou mentálnych máp.

Buďte vždy o krok vpred!

Profesionálny vyjednávač disponuje schopnosťou vytvárať dohody aj v takých situáciách, kde sa názory dvoch strán diametrálne líšia. Dôležité sú najmä tieto schopnosti:  

 • – rýchlo sa orientovať v bludisku komunikácie,
 • – disponovať vnútornou flexibilitou,
 • – promptne odhadnúť úmysly druhých,
 • – predvídať, ako doviesť vyjednávanie do úspešného konca.

Kvalitný vyjednávač dokáže zvoliť a aplikovať správnu stratégiu, ktorou je možné zvrátiť vážny konflikt alebo nezhodu. Navyše dokáže vybudovať kvalitný vzťah aj s náročným alebo komplikovaným klientom.

Naučíme Vás:

 • ako pripraviť stratégiu 3D pomocou mentálnych máp
 • aké elementy pozorovania rozvíjajú Vašu intuíciu pri odhade klienta
 • prevediem Vás skúsenosťou reálneho vyjednávania
 • ako pracovať s raportom v komunikácii

Počas tréningu získate rutinu:

 • ako zapracovať do stratégie čo najviac možností výhod a argumentov
 • ako zahrnúť do prípravy odhad očakávaní, hodnotovú orientáciu, stratégiu, argumenty a postoje protistrany
 • ako vyhodnotiť a verbalizovať riziká i výhry potenciálnych výsledkov vyjednávania

Zdieľajte stránku:

Referencie