Dynamický leadership

Naučte sa lepšie porozumieť sebe aj okoliu na netradičnom školení leadership-u, ktorý využíva pohybovú analýzu a športové tanečné techniky.

Aj nepatrný pohyb človeka presne vyjadruje a prezrádza o ňom viac ako slová, ktoré hovorí!

Cez pohybovú skúsenosť zažijete, aké je to viesť a byť vedený. Pochopíte, ako iní „čítajú“ Vaše pohyby, keď vediete ľudí. Zažijete, ako neverbálne odpovedáte, keď Vás riadi niekto iný. Získate inšpiráciu, ako pochopiť rôzne situácie cez pohyb a hravou formou sa zoznámite s typológiou pohybu.

Školenie ponúka príležitosť objaviť, ako pohyb podporuje alebo mätie komunikáciu. A ako sa môže pohyb vyjadriť? Váš „Pohyb“, aj keď nepatrný, Vás presne vyjadruje a prezrádza viac ako slová, ktoré hovoríte.  

Naučíme Vás:

 • ako pripraviť presvedčivú prezentáciu
 • akú stratégiu zvoliť , aby prezentácia zaujala a inšpirovala
 • ako sa stať presvedčivým prezentátorom
 • ako sa autenticky prejaviť a získať pozornosť poslucháčov
 • ako odstrániť najčastejšie chyby neverbálneho prejavu
 • ako zjednotiť gestá a postoj tela
 • ako podporiť úspešnosť prezentácie vhodným oblečením
 • ako pracovať s vlastnou neverbalitou tak, aby podporovala obsah prezentácie
 • ako pozorovať a vyhodnocovať signály publika pri prezentácii
 • ako pracovať s trémou
 • ako získať sebaistotu a presvedčivosť
 • ako gestá a postoj podporujú obsah a odkaz prezentácie

Počas tréningu získate rutinu:

 • ako vnímať naraz vlastnú neverbalitu aj signály publika bez stresu
 • ako sa zbaviť nadbytočnej trémy
 • ako zaujať a presvedčiť

Zdieľajte stránku:

Referencie