Komunikácia

Objavte ESPRIT vo vašej komunikácii a naučte sa porozumieť významu neverbálnej komunikácie tak, aby ste zistili, čo si ľudia okolo Vás naozaj myslia.

Základom úspešnej komunikácie je kvalita vzájomného porozumenia!

Rola reči tela v našich životoch je často oveľa väčšia než rola slov. Napriek tomu sme si veľmi zriedka vedomí toho, čo pohyb charakterizuje.

Neverbálnou komunikáciou predávame svojmu okoliu veľké množstvo informácií, často bez toho aby sme si to uvedomovali. Štatistické výskumy vypovedajú o veľkej dôležitosti neverbálnej komunikácie, prebieha ňou 55 % komunikácie, zatiaľ čo verbálne komunikujeme 7 % a vokálne 38 % informácií. Úspešná komunikácia je jedným zo základných predpokladov fungovania každej spoločnosti.

Naučíme Vás:

  • aké sú pravidlá čítania neverbálnej komunikácie
  • ako sa pohyb prejavuje v myšlienkach a pocitoch
  • ako môže pohyb vyjadriť náš ozajstný zámer vo vzťahu k ostatným
  • ako pohyb podporuje alebo mätie komunikáciu
  • ako počúvať neverbálnu komunikáciu
  • aké sú hodnoty a významy nachádzajúce sa v pozadí pohybového prejavu
  • ako rozpoznať, kedy sme vytvorili vysokú úroveň naladenia, ktorá prinesie výsledok - Výhra

Počas tréningu získate rutinu:

  • ako objaviť osobné neverbálne vzorce a prehĺbiť kvalitu porozumenia ľuďom okolo Vás
  • ako sa Váš pohyb a zámer počas komunikácie dostanú do vzájomného súladu

Zdieľajte stránku:

Referencie