CVS - Cielená spätná väzba

Je nová, účinná technika najmä pre generácie Y a Z, u ktorých je klasická spätná väzba málo efektívna. Cielená spätná väzba je zameraná na dôkladnú formuláciu spätnej väzby. Formulácia má byť konštruktívna, inšpirujúca a naznačuje smer posunu prijímateľa. Orientuje sa na rozvoj jeho potenciálu. Len tak ho dokáže motivovať a preniesť odkaz spätnej väzby na prijímateľa účinne a zrozumiteľne.Jej cieľom je rozvoj schopností, talentu a podpora rastu zdravého sebavedomia. Táto nová technika v riadení pomáha dosiahnúť väčší súlad medzi poskytovateľom a prijímateľom. Definuje očakávania a odbúrava zbytočné prekážky pri riadení úloh a činností.


Zdieľajte stránku:

Referencie