Tanečno-pohybová terapia

Psychoterapeutické využitie pohybu a tanca, ktoré umožňuje kreatívne zapojenie klienta do procesu, v ktorom je podporovaná jeho emočná, kognitívna, fyzická a sociálna integrácia. Neverbálne prejavy vytvárajú osobitnú „choreografiu“ daného klienta a odrážajú jeho aktuálne prežívanie aj skúsenosti s vonkajším svetom. Takáto expresívna terapia sa uskutočňuje výlučne psychologickými prostriedkami komunikačnej a vzťahovej povahy, ktorej základom je vedomá, zámerná, štruktúrovaná a vedecky podložená interakcia medzi terapeutom a klientom.


Zdieľajte stránku:

Referencie