Charizmatická prezentácia a rétorika

Naučte sa, ako naraz vnímať vlastnú neverbalitu, aby podporovala obsah prezentácie a zároveň vyhodnocovať signály publika. Získate tak schopnosť upútať, presvedčiť, zapôsobiť a získať si hľadisko, pretože len vtedy sa stávame víťazmi.

Najdôležitejším nástrojom charizmatickej prezentácie ste práve Vy!

Často sa stáva, že prezentátori venujú 100 % úsilia obsahovej stránke, sústrediac sa na odovzdanie čo najviac poznatkov, vedomostí, informácií, dát atď. Zabúdajú, že najpodstatnejším nástrojom pri prezentácii sú práve oni sami. Nezostáva im energia na kvality a zručnosti ako presvedčivosť, získanie si publika alebo odovzdanie myšlienky v pravom slova zmysle.

Počas každej prezentácie sme hodnotení nielen za to, čo hovoríme, ale i za to,  ako hovoríme.

Základom je preto sebaistota, autentickosť a schopnosť vnímania seba samého. Zároveň je však potrebné vnímať aj reakcie, postoje, signály poslucháčov a podľa nich efektívne regulovať náš prejav a komunikáciu.

Školenie je zážitkové, nie teoretické, zaručuje ukotvenie vedomostí formou zážitku. Teóriu dnes už poskytujú všetky kníhkupectvá s odbornou literatúrou, ale skúsenosť získaná na školení sa nedá načítať. V chránenom prostredí kurzu objavíte skryté brzdy úspešnej charizmatickej prezentácie.

 1. časť: Tvorba, príprava štruktúry efektívnej prezentácie na základe cieľovej skupiny, práca s kľúčovými témami a odkazmi.
 2. časť: Tréning charizmatickej prezentácie-ako vystupovať pred publikom , ako zaujať, práca s trémou
 3. časť: Rétorika a presvedčivosť prezentácie  – tréning zvládania námietok, kritiky, práca s publikom

Školenie je zážitkové, poskytuje komplexné vybavenie účastníka od prípravy až po samotnú prezentáciu. Moduly sú  koncipované tak aby každý účastník si prakticky vyskúšal všetky zložky – od prípravy až po samotnú prezentáciu.

Naučíme Vás:

 • aké sú zásady pri príprave pútavej prezentácie
 • ako pripraviť obsah tak aby zaujala poslucháčov
 • aké sú metódy a princípy a formy prezentácie
 • ako pracovať s trémou a strachom
 • ako autenticky sa prejaviť
 • ako zjednotiť gestá a postoje
 • ako pracovať s frázovaním hovorenej reči
 • ako pracovať s vlastnou neverbalitou a priestorom
 • ako pozorovať a vyhodnocovať signály publika pri prezentovaní
 • ako pracovať s publikom
 • ako pracovať s námietkami a nesúhlasom

Zdieľajte stránku:

Referencie