Raketový model - Zvyšovanie výkonu tímu kreatívnou metódou

Tím tvoria rôzne osobnosti, temperament, postoje, prístupy. Naučte sa ich správne identifikovať a následne s nimi pracovať tak, aby ste podporili kvalitné a výkonné fungovanie Vášho tímu.

Pre úspech tímu je spolupráca kolegov kľúčová!

Prekážkami, ktoré brzdia tím vo výkone, sú často získané tímové zlozvyky alebo nedostatky v riadení a vedení. Slabá kohézia, nízka úroveň konštruktívnej komunikácie, nejednotnosť postupov, neschopnosť integrovať silných jedincov do harmonicky fungujúceho tímu alebo nejasná hierarchia priorít, zahmlená misia či slabá morálka.

Školenie Vás prevedie praktickou a kreatívnou cestou budovania tímu a poskytne užitočné riešenia, ako zabezpečiť jeho výkonné fungovanie.

Naučíme Vás:

 • ako konštruktívne analyzovať situáciu v tíme
 • ako komunikovať a pracovať s postojom jednotlivých v tíme
 • ako analyzovať situácie a postoje, stotožnenie
 • aké sú komunikačné pravidlá
 • aké sú normy tímu
 • ako efektívne nastaviť ciele

Počas tréningu získate rutinu:

 • ako pracovať s talentom a zručnosťami
 • ako podporovať angažovanosť a motiváciu
 • ako definovať nástroje a potreby pre výkon
 • ako pracovať s morálkou tímu a zvládať konflikty
 • ako definovať a hodnotiť výkony

Zdieľajte stránku:

Referencie